TRANG TRÍ QUÁN VỚI CỦI

Độc đáo cách Trang trí Quán Cafe với củi, cây khô, gỗ

Thầy dạy vẽ nói với  Tôi là "Có nhiều cái Mình bỏ công sức và tâm huyết ra rất nhiều, nhưng đôi lúc cũng chỉ là rác mà thôi". Nhưng nghệ thuật là vậy đó. Cho nên Tôi sưu tầm cái bỏ đi của đời, làm cái hay cho mình.
http://www.veslycafe.com/2014/10/lap-bao-cao-kinh-doanh-va-loi-nhuan.html

http://www.veslycafe.com/2014/10/lap-bao-cao-kinh-doanh-va-loi-nhuan.html-------------------------------------------------------------------------------
Thông tin hỗ trợ:
Số hotline: 0907 003 007 (Anh Hải)
Email: veslycafe@gmail.com , veslycoffee@gmail.com
Webiste: www.veslycafe.comwww.veslycoffee.com
Skype chat: veslycafe 

VH
Copyright © 2013 Tư Vấn Mở Quán Cafe Take Away - VESLY Cafe
Tư Vấn hướng dẫn thiết kế quán cafe take away Cung cấp cafe hạt rang xay, cafe nguyên chất